Panorama

  • Trojkomorový tepelne izolovaný dverný systém určený na konštruovanie skladacích dverí.
  • Možnosť použitia dvoch druhov prahového systému: systém s plochým prahom s kefovým tesnením a tesný prah systém rám - krídlo po obvode celej konštrukcie.
  • V závislosti na nárokoch a použití systém Panorama ponúka konštrukcie otvárané dovnútra alebo otvárané von vo veľmi veľkej konfigurácii krídiel (2+1, 5+2, 3+3...).
  • Minimalizovaná vizuálna šírka profilu použitého v systéme umožňuje konštrukcii skladacích dverí pôsobiť dojmom ľahkosti.
  • Systém Panorama je dostupný vo variante so zvýšenou tepelnou izoláciou - vďaka použitiu prídavných tepelných vložiek po obvode a medzi prepážkami dverného krídla i rámu.
  • Systém skladacích dverí umožňuje zhotovenie estetických stavebných prvkov, pohodlných pre užívateľov, ktorým zároveň prinášajú možnosť vysoko efektívneho využitia priestoru v budove.
  • Široké spektrum dostupných riešení a prípadných využití umožňuje navrhovanie konštrukcií v objektoch typu: balkóny, terasy alebo zimné záhrady až po konštrukcie, ktoré sa osvedčia vo verejných budovách a v komerčných objektoch.

Systém

Material

Hĺbka stĺpikov

Hrúbka výplne

Rozsah zasklenia

Typ dverí

DV

aluminium/polyamid

74,5 mm

74,5 mm

do 100 kg

skladacie dvere

DV i+

aluminium/polyamid 

74,5 mm

74,5 mm

do 100 kg

skladacie dvere

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém

Tepelná izolácia Uf*

Priepustnosť vzduchu

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom

Vodotesnosť

DV

Uf from 1,68 W/m2K

Class 2; EN 12207

 C1 (400 PA); EN 12210

Class E1050; EN 12208

DV i+

Uf from 1,33  W/m2K

Class 2; EN 12207

 C1 (400 PA); EN 12210

Class E1050; EN 12208