MC Fire

  • Systém steny stĺpik-priečnik určený na konštruovanie a zhotovovanie ľahkých fasádnych protipožiarnych stien v triede požiarnej odolnosti EI60.
  • Konštrukcia systému je založená na nosnej skeletovej konštrukcii zloženej zo zvislých (stĺpiky) a vodorovných (priečniky) hliníkových profilov so šírkou 55 mm.
  • Na získanie požiarnej odolnosti hliníkových profilov boli stĺpiky a priečniky vybavené špeciálnymi protipožiarnymi vložkami - hliníkovými profilmi vyplnenými nehorľavou hmotou.
  • Protipožiarna fasáda je svojim vonkajším vzhľadom identická s fasádou stĺpik-priečnik. To nám umožňuje zhotovovať opticky neviditeľné spoje protipožiarnej fasády so štandardnou fasádou.
  • Efektívna požiarna ochrana systémov Aliplast nie je realizovaná na úkor vonkajšieho vzhľadu. Riešenia navrhované Aliplast zároveň zaisťujú maximálnu bezpečnosť a voľnosť architektonického projektovania.
  • Široké spektrum vonkajších pritláčacích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.

SYSTÉM

MATERIÁL

HĹBKA STĹPIKOV

HĹBKA PRIEČNIKOV

HRÚBKA VÝPLNE

TUHOSŤ STĹPIKOV

TUHOSŤ PRIEČNIKOV

MC FIRE

hliník

10 -326 mm

10 -294 mm

4- 59 mm

od 2,5 - 4092 cm4*

 

od 0,9-1831,1*

SYSTÉM

TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf*

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU

ZAŤAŽENIE VETROM

VODOTESNOSŤ

MC FIRE

Uf od 1,03 W/m2K

Trieda AE 1300; norma EN 12152

2000 Pa ± 3000 Pa norma EN 13116:2004

Trieda  RE1500; norma EN 12154