MC Wall

  • Systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými aj zložitými tvarmi.
  • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm.
  • Obvodový plášť MC-Wall sa skladá z vertikálnych stĺpikov a horizontálnych priečnikov spojených s pomocou špiliek vyrobených z nerezovej ocele. 2 spoje ø 6 z nerezovej ocele pripadajúce na jeden uzol zaisťujú veľmi vysokú nosnosť spojenia stĺpik-priečnik, tak v rovine tlaku vetra, ako aj v rovine tiaže výplne.
  • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečnikov prispôsobené statickým nárokom.
  • Možnosť stavby izolátorov v závislosti na hrúbke výplne.
  • Uľahčenie aplikovania paronepriepustných a paropriepustných fólií po obvode fasády v súlade s novými smernicami inštalácie hliníkových konštrukcií.
  • Bohaté spektrum krycích líšt umožňuje dosiahnutie rozmanitých vizuálnych efektov pre obvodové plášte.

SYSTÉM

MATERIÁL

HĹBKA STĹPIKOV

HĹBKA PRIEČNIKOV

HRÚBKA VÝPLNE

TUHOSŤ STĹPIKOV

TUHOSŤ PRIEČNIKOV

MC_WALL

hliník

10 -326 mm

10 -294 mm

4- 59 mm

od 2,5 - 4092 cm4*

od 0,9-1831,1*

SYSTÉM

TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf*

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU

ZAŤAŽENIE VETROM

VODOTESNOSŤ

MC_WALL

Uf od 0,84 W/m2K

Trieda AE 1300; norma EN 12152

2600 Pa ± 3900 Pa norma EN 13116:2004

Trieda  RE1500; norma EN 12154