MC Glass

  • Systém štrukturálnej fasády. Využívaný na navrhovanie fasádnych konštrukcií tvoriacich zvonku plochý povrch bez viditeľných hliníkových profilov.
  • MC Glass je systém obvodového plášťa bez viditeľných vonkajších hliníkových prvkov. Zvonka sú viditeľné len sklenené výplne oddelené od seba škárami konštrukčného silikónu. V zaskleniach sú vyprofilované špeciálne kapsy a žliabky, do ktorých zapadnú montážne doštičky, pomocou ktorých sú výplne pripevňované ku kostre obvodového plášťa.
  • Systém sa vyznačuje veľmi dobrými tepelne izolačnými parametrami (Uf od 0,66 W/m2K) - tento výsledok bol dosiahnutý vďaka použitiu inovatívnych izolačných materiálov.
  • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm (viditeľné z vnútra)
  • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečok prispôsobené statickým nárokom.
  • Fasáda umožňuje dosiahnutie rôznych verzií vonkajšieho vzhľadu, napr. tzv. horizontálnych alebo vertikálnych línií (pološtrukturálny systém)
  • Široké spektrum ozdobných krycích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.

SYSTÉM

MATERIÁL

HĹBKA STĹPIKOV

HĹBKA PRIEČNIKOV

HRÚBKA VÝPLNE

TUHOSŤ STĹPIKOV

TUHOSŤ PRIEČNIKOV

MC GLASS

hliník

10 -326 mm

10 -294 mm

4- 59 mm

od 2,5 - 4092 cm4*

od 0,9-1831,1*

SYSTÉM

TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf*

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU

ZAŤAŽENIE VETROM

VODOTESNOSŤ

MC GLASS

Uf od 0,66 W/m2K

Trieda AE 1300; norma EN 12152

2000 Pa ± 3000 Pa norma EN 13116:2004

Trieda  RE1800; norma EN 12154