Aluflam 70

  • AF70 je systém protipožiarnych vonkajších a interiérových dverí a pevných presklení s konštrukciou z hliníkových profilov s tepelnou prepážkou. AF70 je systém s požiarnou odolnosťou El 60.
  • Rámy, stĺpiky a priečniky sú vyrobené z prvkov skladajúcich sa z dvoch hliníkových profilov spojených tepelnou prepážkou z polyamidu vystuženého sklenným vláknom. Stredové komory profilov sú vyplnené nehorľavou hmotou AESTUVER na báze cementu, výroby nemeckej firmy Xella. Vonkajšie plochy hliníkových profilov sú pokryté polyesterovými práškovými nátermi.
  • Výplne rámov krídiel dverí a pevných /neotváravých/ presklení môžu tvoriť sklá s požiarnou odolnosťou EI60.
  • Maximálne rozmery a typy konštrukcií:
  • vonkajšie a interiérové otváravé protipožiarne interiérové dvere, otváravé von aj dovnútra, vo verejných budovách, výrobných a skladovacích objektoch s max. rozmermi 1250 x 2300 mm a dvojkrídlové 2300 x 2300 mm
  • vonkajšie a interiérové otváravé protipožiarne interiérové dvere, otváravé von aj dovnútra, vo verejných budovách, výrobných a skladovacích objektoch s max. rozmermi 1250 x 2300 mm a dvojkrídlové 2300 x 2300 mm
  • pevné /neotváravé/ presklenie s jednokrídlovými dvermi s max. rozmermi 3650 x 3100 mm, dvojkrídlovými dverami 4700 x 3100 mm
  • pevné presklenie s max. rozmermi 4200 x 3100 mm (rozmery pevných presklení môžu byť navýšené o: šírku 20 %, výšku 20 % ale maximálne 21 % plochy)

SYSTÉM

HĹBKA RÁMU

HĹBKA KRÍDLA

HRÚBKA SKLENENÉ VÝPLNE

TYPY DVERÍ

AF70

70 mm

70 mm

43 mm

jedno, dvojkrídlové otváravé von, otváravé dovnútra