Aluflam 55

  • AF55 - je systém protipožiarnych interiérových dverí s tepelnou prepážkou.
  • AF55 je systém s požiarnou odolnosťou El 30.
  • Zárubne a rám krídiel protipožiarnych interiérových dverí a rám pevných presklení systému AF55 sú vyrobené z hliníkových profilov s tepelnou prepážkou z polyamidu vystuženého skleným vláknom. Stredové komory profilov sú vyplnené nehorľavou hmotou Aestuver na báze cementu, výroby nemeckej firmy Xella.
  • Vonkajšie plochy hliníkových profilov sú pokryté polyesterovými práškovými nátermi.
  • Výplne rámov krídiel dverí a pevných /neotváravých/ presklení môžu tvoriť sklá s požiarnou odolnosťou EI 30.
  • Maximálne rozmery a typy konštrukcií:
  • jedno a dvojkrídlové otváravé protipožiarne interiérové dvere, otváravé von aj dovnútra, vo verejných budovách, výrobných a skladovacích objektoch s max. rozmermi 1100 x 2300 mm
  • dverí ako sú tie uvedené vyššie s priečkou s max. rozmermi 1100 x 2970 mm
  • pevné /neotváravé/ sklenené výplne s max. rozmermi 2800 x 3400 mm

SYSTÉM

HĹBKA RÁMU

HĹBKA KRÍDLA

HRÚBKA SKLENENÉ VÝPLNE

TYPY DVERÍ

AF55

55 mm

55 mm

27 mm

jedno, dvojkrídlové otváravé von, otváravé dovnútra